CAPEL

Lid zijn van deze coöperatie is eerder een levensstijl, meer dan uit financiële of zelfs productieve overwegingen.
Javier Marcos, CAPEL
  • CAPEL
  • CAPEL
  • CAPEL

De Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada - of gemeenzaam CAPEL genoemd - heeft haar hoofdzetel in Vicuña, een klein stadje in de magische Elquivallei in het noorden van Chili. De werking van Capel beslaat een afstand van meer dan 600 km van noord naar zuid. Bepaalde wijngaarden bevinden zich op 2.000 m hoogte. De coöperatie CAPEL werd in 1934 opgericht door een 30-tal kleine wijnboeren. De pisco, een destillaat van muskaatdruiven, wordt geproduceerd in 3 productie-eenheden, maar de uiteindelijke verfijning en opvoeding van de pisco gebeurt in Vicuña.

CAPEL is op dit ogenblik met haar 1.200 leden een gezond bedrijf dat de toekomst hoopvol tegemoet, zij het soms met een bang hart. Capel is marktleider in Chili voor de productie van pisco. Toch moet deze coöperatie knokken om haar marktaandeel te behouden. Een zustercoöperatie werd opgekocht door een groot bedrijf en ook Capel kreeg geregeld een aanbod om hun coöperatie te verkopen aan de privésector. Maar de leden blijven koppig vasthouden aan hun coöperatieve structuur en de uitstekende dienstverlening die de coöperatie aan haar leden geeft.

Eén van de belangrijkste elementen in de missie van CAPEL is 'het verbeteren van de levenskwaliteit van de leden’. En dat is geen loze slogan. De coöperatie focust op het welzijn van haar leden en haar werknemers en koppelt dit aan een moderne bedrijfsvoering, met grote aandacht voor kwaliteit. In totaal werken in Vicuña 337 personeelsleden met een vast contract, waarvan 54 vrouwen. In de oogsttijd worden er nog zo’n 300-tal mensen aangeworven met een tijdelijk contract. Het betreft hoofdzakelijk mensen uit de streek.

Werking van de coöperatie

De impact van CAPEL voor de leden en voor de streekontwikkeling is enorm. Een equipe van landbouwtechnici staat boeren bij voor de druiventeelt. Landbouwbenodigdheden kunnen aan verlaagde prijzen en op krediet worden aangekocht bij de coöperatie. De coöperatie verzorgt de boekhouding voor de kleine leden. Er zijn studiebeurzen voor de kinderen en kleinkinderen van de leden. Op gezondheidsvlak zijn er afspraken met apotheken, tandartsen en klinieken voor betere prijzen. De coöperatie betaalt ook een bijkomende ziekteverzekering en beschikt over een begrafenis- en overlijdensfonds. In de schoot van CAPEL is Chilecoop werkzaam, die kredieten verleent aan de werknemers en leden. Chilecoop werd opgericht op 5 december 2006, als initiatief van CAPEL, en telt momenteel 1.465 leden.

Wanneer een boer zich aansluit bij de coöperatieve, kiest hij zelf voor hoeveel van zijn hectare hij dit wil doen. Als organisatie is CAPEL op zijn beurt verplicht om voor de opbrengst van alle ingeschreven hectares een bestemming te vinden, ook in tijden dat de vraag laag is. Een piscoproducent is bij CAPEL dus zeker van zijn afzet.

Op daguitstap naar de Algemene Vergadering

De leden van CAPEL zijn hoofdzakelijk kleine landbouwers met gronden niet groter dan 4- 5 hectare. Zij worden vertegenwoordigd in ‘El Consejo de Administración’, de zogenoemde Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt verkozen tijdens een Algemene Vergadering die minstens één maal per jaar georganiseerd wordt. Dit is een groots evenement; gemiddeld komt de helft van de leden opdagen (500-tal mensen) en sommigen moeten van zeer ver komen. CAPEL zet dan ook bussen in om haar leden gratis van en naar de bijeenkomst te brengen. ’s Middags wordt er ‘almuerzo’ (middagmaal) voorzien. Gezien ook de familie welkom is en deze mensen normaal niet op vakantie kunnen, is een ‘Asamblea General’ voor velen een fijne daguitstap.

De Algemene Vergadering buigt zich over de uitdagingen voor het bedrijf in de nabije toekomst; de klimaatverandering (waterschaarste), de competitiviteit van het bedrijf en een betere marketing van hun voornaamste product - pisco - waar ze de focus op willen blijven houden. De binnenlandse vraag naar pisco is momenteel laag; de Chilenen houden ook wel van een biertje of een glaasje rum.

Solidariteit, gelijkheid en een betere prijs

In het kader van een intensere commercialisering, gaat CAPEL een logistieke alliantie aan met Santa Rita; via de distributiekanalen van deze wijngigant, verdrievoudigt CAPEL haar verkooppunten op de nationale markt. De voorzitter benadrukte vooral ook het sterke sociale gedachtegoed van CAPEL dat uniek is en overeind blijft als organisatievorm op de competitieve Chileense markt. Cruciale waarden binnen CAPEL zijn volgens hem solidariteit en gelijkheid en het bedrijf wil zich blijven inzetten om een betere prijs uit te betalen dan die die op de markt tot stand komt.

De export van pisco moet ook omhoog. Het product is weinig of niet gekend in het buitenland en daar wil CAPEL in de toekomst aan werken. Door samenwerking over de landsgrenzen heen, houden ze coöperatieve structuren levendig, kunnen ze ervaring uitwisselen en stimuleren ze de promotie en verkoop van pisco in het buitenland.