Montillo

Oxfam investeerde in een verzamelcentrum voor ons suikerriet. Daarmee kunnen we efficiënter werken en dus onze inkomsten verhogen
Edgar Bachmann
  • Montillo
  • Montillo
  • Montillo
  • Partner sinds 2000
  • Rechtstreekse aankoop van biorum en biorietsuiker
  • Arroyos, Paraguay

Montillo is een coöperatie van kleinschalige suikerrietproducenten in Paraguay. De basis van deze organisatie werd gelegd in 1995. 14 boerenfamilies, die hun suikerriet verkochten aan de plaatselijke suikerfabriek, verenigden zich om hun levensomstandigheden te verbeteren. Vandaag bestaat de coöperatie uit een 600-tal families. 

Van biorietsuiker naar biorum: een lange weg 

De initiële doelstelling van de coöperatie Montillo was suikerriet (grondstof) verkopen aan een lokale suikerfabriek die fairtradesuiker verkoopt. Gaandeweg ijverde de coöperatie voor een grotere grip op de verwerkingsfase en werd ze zelf exporteur van suiker.

Bij gebrek aan een eigen raffinaderij, huurt Montillo een fabriek voor de verwerking van haar riet tot suiker. De coöperatie blijft hierdoor afhankelijk van externe verwerkers, die erg machtig staan ten opzichte van de vele kleinschalige rietproducenten in Paraguay. Onderhandelingen met suikerfabrieken over het zelf produceren van suiker, maar ook over het verkopen van riet als grondstof, zijn elke oogst een strijd voor Montillo. 

Wegens haar zwakke onderhandelingspositie, slaagt de coöperatie er niet in om een stabiele afzet te garanderen voor het riet van haar leden. Enkele jaren geleden startte Montillo met de productie van biorum op basis van  suikerriet. Zo hoopte de coöperatie een extra inkomstenbron op basis van de rietteelt aan te boren voor haar leden. Maar de afzetmarkt blijkt kleiner dan gehoopt, waardoor ook de verkoop van biorum geen soelaas brengt voor de weinig rendabele rietteelt.

Een duw in de rug
Ondanks deze uitdagingen, zien we de toekomst voor een versterkt Montillo hoopvol in. In het dorp ging in 2014 een nieuwe suikerfabriek open. Montillo staat voor een kans om haar positie te versterken, maar heeft daarvoor een duw in de rug nodig, zowel op het vlak van infrastructuur als expertise.

Om de coöperatie te versterken, investeerde Oxfam-Wereldwinkels in 2014 in capaciteitsopbouw bij het bestuur van Montillo: de leden van de raad van bestuur kregen een opleiding over financieel beheer en het opmaken van een solide businessplan. Zo hopen we de coöperatie op weg te helpen naar een doeltreffende strategie die inzet op de opportuniteiten voor de toekomst.

Naast de opbouw van expertise, investeerden we in 2014 in infrastructuur voor de coöperatie. We helpen met het uitbouwen van voorzieningen waarmee Montillo het riet van haar leden kan verzamelen. Concreet investeerden we in verzamelcentrum (weegschaal en kraan), waar het riet van de leden wordt gebundeld, gewogen en op de vrachtwagen gezet. Tevens volgden we de onderhandelingen met de verschillende suikerfabrieken nauw op om de coöperatie bij te staan en te adviseren.

Samen sterk
In 2015 voorziet Oxfam-Wereldwinkels vormingen over het coöperatieve model, aan zowel de leden als het bestuur van Montillo om de baten van de coöperatie op lange termijn in de verf zetten. Dat de leden goed beseffen dat ze samen sterker staan, lijdt geen twijfel. Toch houdt men te vaak voor vanzelfsprekend dat leden van een coöperatie die enkele honderden boeren telt en zich over enkele vierkante kilometers uitstrekt, zich permanent loyaal achter de coöperatie scharen. Ook voorzien we een vervolgtraject capaciteitsopbouw bij het bestuur van de coöperatie rond het opstellen van een businessplan.

Met deze duw in de rug hopen wij dat Montillo er samen met haar producenten in slaagt een doeltreffende strategie uit te stippelen en in de praktijk te brengen.

Afzetmarkt

Bovendien ondersteunt Oxfam-Wereldwinkels de coöperatie in 2014-2015 in het zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor zowel suiker als rum. Dat laatste is dringend nodig, want momenteel is Oxfam Montillo’s enige klant. In 2014 kocht Oxfam één container rum en zes containers (144 ton) biologische fairtradesuiker van Montillo. Twee containers werden verwerkt in de producten van Oxfam Fair Trade, zoals suikersticks, chocodrink en nougatrepen. De rest van deze suiker verkocht Oxfam aan andere fairtradeproducenten.

Investeringsproject Red Montillo

De investeringen die we doen om de coöperatie Montillo te versterken worden gefinancierd met eigen middelen van Oxfam-Wereldwinkels en dankzij bijdragen van de Oxfam-Wereldwinkels regio Gent, de GROS van Puurs en het festival Simmerdown in Puurs.