Producenten

Handel is een krachtige hefboom voor ontwikkeling. Maar alleen als Zuiderse producenten een eerlijke kans krijgen op de internationale markt.

Oxfam-Wereldwinkels toont aan dat het anders kan. We kopen rechtstreeks producten aan bij een veertigtal producentengroepen in het Zuiden, en bieden extra ontwikkelingssteun aan een kleine groep partners.

De producentengroepen krijgen altijd de fairtrademinimumprijs voor hun producten. Daarnaast betalen we ook een fairtradepremie aan de coöperatie. De leden beslissen democratisch over de besteding van deze premie. De premie dient voor de sociale en economische ontwikkeling van de hele gemeenschap.

Zoek een producent