Skip to main content

Programma Prikkel 2017

Alle info over het programma van Prikkel 2017!

30 jan, 2017

OVERZICHT

 

Deelnemers kiezen telkens één workshop per blok.

 

WORKSHOPBLOK 1 – ZATERDAG 18/02 van 10u tot 12u

 • Ketenvorming van cacao – Bo van Oxfam-Wereldwinkels
 • Ketenvorming van rijst – Helga van Oxfam-Wereldwinkels
 • Coöperatieve mechanismen – Hans van Oxfam-Wereldwinkels
 • Handel, maar dan eerlijk: de basics
 • Wapenhandel – Vredesinstituut

 

WORKSHOPBLOK 2 – ZATERDAG 18/02 van 14u tot 15u15

 • Het conflict Palestina-Israel – Floor van Karama vzw
 • De problemen met visvangst in België – Filip van Climaxi vzw
 • TTIP, wat en hoe en stavaza – Jonathan van Wereldwinkel Gent/actiewerkgroep Oxfam-Wereldwinkels (tbc)
 • Het verhaal van een vluchteling – Najih Bullah getuigt over zijn vlucht naar België

 

WORKSHOPBLOK 3 – ZATERDAG 18/02 van 15u45 tot 17u

 • De rol van internationale instellingen in de EU – Dries Lesage, professor Internationale Politiek van Universiteit Gent
 • De voor- en nadelen van de deeleconomie – Anthony van Groen (vroeger econoom van ING-bank)
 • Mensenhandel, mensensmokkel – Marloes van Payoke

 

WORKSHOPBLOK 4 – ZONDAG 19/02 van 10u tot 12u

 • Kritisch burgerschap voor dummies – Jeroen Robbe, Sociaal Laborant van Labo VZW
 • Het wat en hoe van een Fair Trade@Home – *** van de vormingspool van Oxfam-Wereldwinkels (tbc)
 • Wandelen met een ex-buurtwerker – Jahroen van de Prikkel Crew

 

 • Zaterdagavond feesten we op locatie. Jeugdhuis Waas ontvangt alle Prikkelaars met een drankje en een optreden.
 • Zondagnamiddag (14u-16u) is er de Global Market doe-markt.

 

MEER DETAILS

 

WORKSHOPBLOK 1 – ZATERDAG 18/02 van 10u tot 12u

Ketenvorming Cacao – Bo van Oxfam-Wereldwinkels

De weg van cacaokolf tot chocoladereep is lang en ingewikkeld. De macht in die hele keten is bovendien erg onevenwichtig verdeeld. Ondanks het feit dat de wereldwijde vraag naar cacao stijgt, zorgen de regels die Westerse overheden en bedrijven opleggen aan cacaolanden, dat de cacaoboeren niet uit de vicieuze cirkel van armoede geraken.

De boeren kunnen onvoldoende produceren om aan die stijgende vraag te voldoen. Dat komt grotendeels doordat de chocoladeproducenten jarenlang te weinig in de boeren geïnvesteerd hebben, terwijl er miljarden naar het stimuleren van de vraag gingen. Ook de overheid van een chocoladeland als België heeft hier een rol te spelen. Want zij bepaalt de regels waarbinnen de bedrijven werken. Oxfam-Wereldwinkels presenteert haar analyse.

Ketenvorming Rijst – Helga van Oxfam-Wereldwinkels

De sterke mondiale vraag naar rijst zorgt ervoor dat grote voedselbedrijven meer en meer hun weg vinden naar landen in het Zuiden, waar ze het gewas op industriële schaal telen. Deze rush dreigt ten koste te gaan van de lokale voedselvoorziening en rijke rijstdiversiteit. Een goed voorbeeld is de situatie in Laos, waar kleine boeren van hun land verdreven worden. Oxfam-Wereldwinkels ondersteunt daarom kleine producenten in Laos op vlak van productie, verwerking en vermarkting. We adviseren hen over het belang van een sterke coöperatie, promoten duurzame teelt en diversificatie, informeren hen over de kwaliteitseisen van de internationale markt, en delen nieuwe markttrends en afzetmogelijkheden. Op die manier willen we een zelfstandige rijstcoöperatie die rijst op verschillende markten aanbiedt en verkoopt aan een rechtvaardige prijs.

Coöperatieve mechanismen – Hans van Oxfam-Wereldwinkels

We hebben vaak de mond vol van samenwerken. Maar hoe gaat dat concreet? Hoe begeleiden we partners in het Zuiden op weg naar een coöperatief model? Wat zijn de valkuilen en uitdagingen op de weg daarnaartoe en hoe kunnen we die trachten te omzeilen?

Handel, maar dan eerlijk: de basics

Met ‘alle kaarten op tafel’ gaan we terug naar de kern van de zaak: wat zijn op dit moment de grote uitdagingen voor fair trade en Oxfam-Wereldwinkels? Wat zijn de grootste barrières voor eerlijke wereldhandel? Hoe gaan we hier als organisatie mee om? In deze workshop krijg je de basisuitleg en ontdek je hoe je deze kunt vertalen naar het grote publiek.

Wapenhandel – Vredesinstituut

Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Sinds 2003 zijn in België de gewesten bevoegd voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen. Dat betekent dat Vlaanderen een eigen controlebeleid voert op de buitenlandse handel in militair materieel, vuurwapens en dual-use producten. Voor de buitenlandse handel in deze goederen heeft België een eigen wetgeving. De regels worden echter meer en meer Europees en internationaal bepaald. Daarom volgt het Vredesinstituut zowel regionale, Europese als internationale regelgeving van nabij. Wat is wapenhandel en wat houdt ze in stand?

 

WORKSHOPBLOK 2 – ZATERDAG 18/02 van 14u tot 15u15

Het conflict Palestina-Israel – Floor van Karama vzw

Karama vertaalt men letterlijk als ‘Waardigheid’ in het Arabisch. De organisatie werd opgericht in 2002 als een niet-gouvernementele organisatie gesitueerd in het Deheishe Vluchtelingenkamp in Betlehem op de Westelijke Jordaanoever. De organisatie werkt onafhankelijk en is niet gelieerd aan een politieke partij of beweging. Ze tracht een veilige plek te bieden, vooral aan vrouwen en kinderen, die getroffen worden door het agressieve beleid van de Israëlische staat. Floor is als vrijwilliger van Karama verschillende keren naar Palestina geweest, en zal met tal van voorbeelden de blijvende problemen trachten te kaderen.

De problemen met visvangst in België – Filip van Climaxi vzw

Climaxi voert actie voor een sociaal klimaat. Ze kiezen ervoor te focussen op een actiebeweging in plaats van eenzijdig te focussen op lobbywerk. Climaxi wil mensen op straat brengen, debatten voeren en acties organiseren of ondersteunen. Filip zal in deze workshop dieper ingaan op de problemen in de Vlaamse visserijsector. Aan de hand van fragmenten uit hun documentaire ‘Fish and Run’ wil hij tonen hoe het zit met de visbestanden, maar ook achter de schermen kijken van handel en veiling in de vissector.

TTIP, wat en hoe en stavaza – Jonathan van Wereldwinkel Gent/actiewerkgroep Oxfam-Wereldwinkels (tbc)

Het nakende partnerschapsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten zorgt voor veel ongerustheid, zelfs nu Trump de stekker definitief uit dit akkoord wil trekken. De doelstellingen zijn nochtans heel helder, zelfs nobel te noemen: het openstellen van de wederzijdse markten, het opstellen van transparante en eerlijkere handelsregels en het reduceren van de administratieve rompslomp voor handelende partijen. Daar kan niemand tegen zijn, toch? Vanwaar dan de heisa? Jonathan van de nationale actiewerkgroep van Oxfam-Wereldwinkels en vrijwilliger van Wereldwinkel Gent-Centrum legt uit.

Het verhaal van een vluchteling – Najih Bullah getuigt over zijn vlucht naar België

Najih Bullah is gevlucht uit eigen land en heeft asiel aangevraagd in België. Naast de meer inhoudelijke vorming die wordt gegeven door Payoke, willen we u ook dit verhaal niet onthouden. Een getuigenis die de vluchtelingenproblematiek tastbaar maakt. Schaffen wir das of bouwen we muren rond ons land? Vragen staat vrij.

 

WORKSHOPBLOK 3 – ZATERDAG 18/02 van 15u45 tot 17u

De rol van Internationale Instellingen in de EU – Dries Lesage, professor Internationale Politiek van Universiteit Gent

Dries Lasage, professor Internationale Politiek van de Universiteit van Gent, volgt Europa met argusogen. Het Europa van Merkel, het Europa van Erdogan, het Europa van Brussel en dat van Straatsburg. In deze workshop gaat hij dieper in op de rol van internationale instellingen in de Europese Unie.

De voor- en nadelen van de deeleconomie – Anthony, adviseur van fractie Groen/Ecolo in de Kamer (vroeger studiedienst van ING-bank, expert deeleconomie)

Wat is deeleconomie eigenlijk? Of spreken we beter van 'platformeconomie'? Welke verschillende deelplatformen bestaan er al? Zijn er ook nadelen aan verbonden? En hoe zit het met de recent ingevoerde regels in België?

Mensenhandel, mensensmokkel – Marloes van Payoke

Payoke biedt hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Naast het sensibiliseren van de publieke opinie, geven ze ook aanbevelingen aan de overheden in verband met deze problematiek. De zogenaamde “Payokeregeling” is hier het resultaat van. Psychosociaal begeleider Marloes Traa legt de problematiek uit, en het antwoord dat Payoke hierop biedt.

 

WORKSHOPBLOK 4 – ZONDAG 19/02 van 10u tot 12u

Kritisch burgerschap voor dummies – Jeroen Robbe, Sociaal Laborant van Labo vzw

Het klimaat verandert, de armoede stijgt, de solidariteit binnen onze verzorgingsstaat staat op de helling, werkloosheid neemt toe, enz. Oorlogen zijn nog lang de wereld niet uit en machtsmisbruik teelt wierig in zowel het globale Zuiden als het Noorden. Desondanks blijven we in onze contreien vrij passief ten aanzien van al deze wereldproblemen. Onze maatschappij heeft meer kritische burgers nodig om verandering mogelijk te maken. Met deze workshop gaan we dieper in op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we samen hoe we op democratische wijze verandering kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige realiteit, maar er is ook ruimte om te dromen en visie te ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op te stellen. Onder deze vaardigheden horen ondermeer democratisch handelen, organisatieskills, actievormen, omgaan met verschillen en conflicthantering.

Fair Trade@Home, chocoladeproeverij – *** van de vormingspool van Oxfam-Wereldwinkels (tbc)

Een Fair Trade@Home is een gezellige proeverij waarbij de deelnemers kennis maken met eerlijke handel en Oxfam-Wereldwinkels. De achtergrondinformatie over de partners en de herkomst van de producten geeft een extra dimensie aan de avond. Tijdens deze chocoladeproeverij laten we jullie al proevend kennismaken met de chocolade van Oxfam Fair Trade en met de impact die eerlijke handel heeft op de cacaoproducenten in het Zuiden: om duimen en vingers af te likken! Kortom, we genieten van een gezellig samenzijn en proeven van eerlijke handel, letterlijk!

Wandelen met een ex-buurtwerker – Jahroen van de Prikkel Crew

Jahroen gaat al vanaf de allereerste editie mee op Prikkel. Deze 29ste editie vindt plaats op 100 meter van zijn deur en op 150 meter van zijn werkplek. Als ex-buurtwerker kent hij de buurt van binnen en van buiten. In deze workshop bezoek je de buurt, mét inhoud.