Skip to main content

Resultaten suikercampagne 2016

Naar aanleiding van de in 2017 vooropgestelde wijzigingen in het suikerbeleid van de Europese Unie (EU) voert Oxfam-Wereldwinkels actie voor een eerlijk gereguleerde suikermarkt. Een eerlijke regulering vraagt moed. Zaterdag, World Fair Trade Day, gaan duizenden vrijwilligers en geëngageerde burgers samen met Oxfam-Wereldwinkels op zoek naar lokale politici met klonten aan het lijf. Om hun stem voor een eerlijk suikerbeleid mee te nemen, binnen hun partij, naar het Europese beleidsniveau.

13 mei, 2016

De internationale handelsregels bepalen waar er hoeveel toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Wie waar de vruchten van handel kan plukken. Door het protectionistische suikerbeleid van de Europese Unie kunnen suikerrietboeren uit vele landen bijna niets verkopen bij ons. De huidige spelregels van de Europese suikermarkt houden rietsuiker uit het Zuiden buiten, tenzij die de belangen van suikerproducerend Europa dient. Ze beschermen de Europese bietsuikerindustrie en geven kleinschalige suikerrietboeren geen eerlijke kans op onze markt. Zo werkt Europa een heus oligopolie op de Europese suikermarkt in de hand en ontneemt het duurzame kleinschalige rietproducenten een hefboom tot ontwikkeling.

Suiker is nochtans een grondstof die bij uitstek in een tropisch klimaat geteeld wordt. Om te voldoen aan de hoeveelheden suiker die we hier in de EU consumeren, heeft kleinschalig geteelde rietsuiker uit het Zuiden een comparatief voordeel op industrieel geteelde bietsuiker, als je rekening houdt met milieukosten en het efficiënte gebruik van productiefactoren als kapitaal, arbeid en grond. Een comparatief voordeel: je zou dus verwachten dat deze suikerrietproducenten vlot een mooi marktaandeel kunnen halen in de EU, maar niets is minder waar. In de EU wordt onzinnig veel bietsuiker gemaakt. De EU zorgt er via allerhande protectionistische maatregelen voor dat bietsuiker op een afgeschermde markt kan worden verkocht aan een hoog gehouden prijs. Tegelijk legt de EU taksen op aan rietsuiker uit vele landen in het Zuiden, waardoor die geen schijn van kans maakt op onze markt.

Er is nood aan meer duurzame landbouw, op mensenmaat, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Eerlijke handel betekent onder andere dat we die producten de kans geven, die rekening houden met de volgende generaties. Het huidige Europese suikerregime stimuleert echter de grootschalige, industriële suikerbietteelt en schuift de milieufactuur ervan door naar de toekomst. Daarom vraagt Oxfam-Wereldwinkels uitdrukkelijk om handel op een gezonde manier te reguleren en datgene te belasten wat milieuvriendelijker zou kunnen, of het nu binnen of buiten de EU geproduceerd wordt.

In aanloop van de World Fair Trade Day (zaterdag 14 mei 2016) gaan geëngageerde burgers samen met Oxfam-Wereldwinkels op zoek naar politici met klonten aan het lijf. We vragen beleidsmakers om een eerlijk suikerbeleid. Dat is helaas vandaag nog geen vanzelfsprekende keuze en vraagt moed. Via burgeracties worden dit weekend lokale beleidsmakers aangesproken. Deze burgers en Oxfam-Wereldwinkels gaan voor lokale beleidsmakers met klonten aan hun lijf. Om hun stem voor een eerlijk suikerbeleid mee te nemen, binnen hun partij, naar het Europese beleidsniveau.

VOLG DE ACTIES OP FAIRTRADEDAY.BE

Nog moed nodig? Lees de casestudy ‘Handel in suiker, een ongelijk speelveld voor het Zuiden’ met Oxfam-Wereldwinkels’ analyse van én antwoord op de oneerlijke spelregels in de suikerhandel.