Skip to main content

Risico's van een vrije markt

Een markt vervult haar rol als mechanisme om handel te organiseren niet onder alle omstandigheden optimaal. Regulering kan zorgen voor een gezonde marktwerking.

25 apr, 2016

Door te vermijden dat bedrijven uitgroeien tot giganten, omdat ze anders zo machtig worden dat zij de marktprijs bepalen en de politiek en de wetgeving naar hun hand zetten. Zo krijgen we een markt die werkt.

Door milieukosten via taksen in de kostprijs te verrekenen, zodat die niet doorgeschoven worden naar toekomstige generaties, en naar achterophinkende gemeenschappen veraf. Zonder de toekomst op de rekening te zetten.

Door overheden de ruimte te geven om publieke voorzieningen uit te bouwen die onontbeerlijk zijn voor een gezond economisch klimaat, en dus voor ontwikkeling. Zodat winst bijdraagt.

De internationale politieke gemeenschap weet waar de markt faalt, maar grijpt niet in. Is dit slechts schuldig verzuim?

>> Protectionisme op maat van de sterkste