Skip to main content

6.500 vrijwilligers

Zo'n 200 Oxfam-Wereldwinkels zouden niet bestaan zonder de inzet van duizenden vrijwilligers in talrijke lokale groepen. Met je keuze voor Oxfam steun je niet alleen boeren in het Zuiden, maar ook een beweging van 6.500 vrijwilligers die samen strijden voor eerlijke handel. Elke Oxfam-Wereldwinkel organiseert zijn eigen werking, ondersteund door het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels. De vrijwilligers bepalen mee de koers van de organisatie.

  

 

Van lokaal tot nationaal

De organisatie Oxfam-Wereldwinkels vzw bestaat uit een tweehonderdtal lokale groepen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke groep bepaalt autonoom zijn eigen werking: zo hebben alle groepen een eigen bestuur en organiseren ze hun eigen activiteiten.

Ze krijgen daarbij omkadering van het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels in Gent: er zijn gezamenlijke afspraken over de partners waarmee we samenwerken en het productaanbod in de winkels, gezamenlijke nationale campagnemomenten, logistieke ondersteuning, een uitgebreid vormingsaanbod en nog veel meer.

Lokale groepen werken samen op regioniveau. Zo zijn er regionale beleidsvergaderingen waarop de wereldwinkels in elkaars buurt samenkomen, ervaringen uitwisselen en plannen voor de toekomst smeden.

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise, mening en ervaring.

Beleidsorganen

Op nationaal niveau bepaalt de Algemene Vergadering (AV) de grote lijnen van de werking van Oxfam-Wereldwinkels. Alle erkende wereldwinkels kunnen stemrecht aanvragen en iemand afvaardigen naar de AV, die minstens tweemaal per jaar samenkomt.

De Raad van Bestuur (RvB) is het hoogste beslissingsorgaan van Oxfam-Wereldwinkels. De leden zijn vrijwilligers en dragen de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie: zij bereiden de AV voor en nemen de dagelijkse beslissingen. Ze worden verkozen door de AV voor een mandaat van telkens drie jaar.

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise, mening en ervaring. Die waardevolle kennis geven de wereldwinkelvrijwilligers door in verschillende nationale commissies en werkgroepen, die de Raad van Bestuur of diensten op het nationaal secretariaat ondersteunen en adviseren rond specifieke thema’s, zoals de partner- of verkoopswerking.

Meedoen?

We vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers hun talenten en interesses kunnen ontplooien. Als vrijwilliger kan je meewerken op vlak van educatie, pleitbezorging, verkoop, actie & campagne en achter de schermen. Enkele voorbeelden van vrijwilligerstaken zijn: klassen ontvangen in de winkel, informatieve standen bemannen, debatten organiseren, etalage vormgeven, voorraadbeheer, vrijwilligerscoördinatie, klantencommunicatie, lezingen organiseren,... De mogelijkheden zijn bijna eindeloos!

Meld je aan Als vrijwilliger of Lees meer over vrijwilliger worden

BewarenBewaren