Skip to main content

Vrouwendag

Lydia Nabulumbi is marketing manager bij de koffiecoöperatie Gumutindo in Oeganda. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (8 maart) vroegen we haar uit over de vrouwelijke koffieproducenten in haar coöperatie.

27 feb, 2015

Zijn er veel vrouwelijke koffieproducenten bij Gumutindo?

De helft van onze leden zijn vrouwen. Maar daarom verdienen zij niet allemaal hun brood met koffie. Bij Gumutindo doen we meer dan enkel koffie verkopen. We proberen vrouwen meer macht te geven. In Oeganda geloven velen dat vrouwen niet zo belangrijk zijn en dat ze geen hogere functies kunnen uitoefenen. Bij Gumutindo zien we dat anders. We denken anders. We geloven dat vrouwen en mannen dezelfde dingen kunnen, als ze dezelfde kansen krijgen.

Jullie verkopen ook koffie die uitsluitend door vrouwen geproduceerd is. Waarom?

Drie jaar geleden zijn we met het project ‘Vrouwenkoffie’ gestart. Waarom? Vrouwen doen bij ons het meeste werk: ze planten de koffie, verzorgen de struiken, oogsten de bessen en brengen ze naar de coöperatie. Maar op het moment dat er over geld gesproken wordt, treden de mannen op de voorgrond en ontvangen zij het inkomen. Nochtans merken we dat vrouwen vaak veel beter met geld kunnen omgaan. Ze plannen beter in functie van het gezin.

Mannen zagen dit ook zelf in. Enkelen hebben grond geschonken aan hun vrouwen, zodat zij zelf konden beginnen koffie te produceren. Koffie waarvan ze zelf eigenaar zijn en waarvoor ze zelf een inkomen krijgen. Op deze manier zijn de vrouwen niet meer volledig afhankelijk van hun echtgenoten. Voordien moesten ze zelfs voor de kleinste aankopen, een potje zout bijvoorbeeld, wachten tot hun man thuiskwam om hem om geld te vragen. Vrouwen kunnen hun inkomen nu beter gebruiken voor hun gezin.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor vrouwelijke koffieproducenten bij Gumutindo?

Dezelfde uitdagingen als voor andere koffieproducenten in Oeganda. Wij ervaren heel veel problemen door de klimaatverandering. De seizoenen veranderen. We kunnen niet meer rekenen op onze kennis van de seizoenen, het is onmogelijk geworden te voorspellen of en hoe het gaat regenen. We kunnen dus veel moeilijker het planten en oogsten van onze koffie plannen. Deze uitdagingen moeten we allemaal samen aangaan, mannen én vrouwen.

Lees het volledige interview in FAIR-magazine januari 2015