Skip to main content

Wie heeft de macht in de handelsketens?

Op 18 november 2014 stelde de internationale fairtradesector een nieuwe studie voor in het Europees parlement. ‘Who’s got the power? Tackling imbalances in agricultural supply chains’ bevestigt de analyse van de internationale handel die Oxfam-Wereldwinkels maakt. De studie toont aan dat de alsmaar groeiende integratie binnen de handelsketens en de concentratie van de macht ernstige gevolgen hebben voor alle spelers in de handelsketens. 

 

26 nov, 2014
De fairtradebeweging overhandigt het nieuwe onderzoeksrapport aan leden van het Europees Parlement.

(Foto: Het Fair Trade Advocacy Office overhandigt de studie 'Who's got the power' aan het Europees Parlement)

Niet alleen de producenten in het Zuiden lijden onder de oneerlijke handel, maar ook het milieu en de consumenten in het Noorden zijn de dupe. Toch zitten oneerlijke handelspraktijken vastgebeiteld in het systeem. Tijdens de voorstelling van het rapport onderstreepten experts de noodzaak om dit probleem aan te pakken en bespraken ze de oplossingen die de onderzoekers voorstelden. 

Sergi Corbalán van het Fair Trade Advocacy Office (FTAO) schoof enkele mogelijke oplossingen naar voren die de Europese Unie kan toepassen: “Beleidsmakers mogen niet langer toestaan dat de sterke spelers in de handelsketens de zwakkere spelers uitpersen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Machtsmisbruik oogluikend toelaten is niet alleen ethisch onverdedigbaar, het staat ook duurzame handelsketens in de weg en schaadt de belangen van consumenten in de toekomst.”

Olivier De Schutter, voormalig VN-rapporteur voor het recht op voedsel, merkte op dat beleidsmakers nooit overwegen om tussen te komen in de oneerlijke handelsketens, ook al weten ze dat dit kan helpen om de honger uit de wereld te helpen. Dit is nog een taboe dat doorbroken moet worden.

 

Sergi Corbalán van het Fair Trade Advocacy Office schetst de grote lijnen van het nieuwe rapport in deze video:

Lees ook het volledige rapport ‘Who’s got the power? Tackling imbalances in agricultural supply chains’.
Leest de analyse van Oxfam-Wereldwinkels 'Machtsconcentraties in de ketens' en 'Onrecht in de handelsketens'