Onze aanpak

Als deel van een divers en globaal netwerk is hoe we werken even belangrijk als de thema’s waarop en met wie we werken. Daarom schuift Oxfam België een aantal kernprincipes naar voren die onze aanpak kernmerken.

We hanteren een rechtenbenadering: Ons werk is gebaseerd op ons engagement ten aanzien van de universaliteit van mensenrechten. Mensen moeten kunnen genieten van hun rechten en overheden aansprakelijk kunnen houden. Bovendien zullen we extra aandacht besteden aan digitale rechten en maken we gebruik van macht en invloed van digitale technologie.

We mobiliseren voor systeemverandering: We eisen structurele verandering in het economisch systeem (niet enkel symbolische verandering in het bestaande systeem). We dagen de bestaande machtsstructuren uit, promoten en ondersteunen alternatieven en voeren ze ook zelf uit. Wanneer we actie ondernemen, analyseren we alle dimensies van de maatschappij: sociaal, politiek, milieu, cultureel… en bekijken de verschillende rollen van vrouwen en mannen in de economie.

We zijn feministisch: Ons werk is gebaseerd op de feministische principes. Feminisme geeft vorm aan ons werk, door macht te verdelen, en het waarderen en versterken van de zeggenschap van mensen. We willen een feministische aanpak introduceren in onze werking door feministisch leiderschap te versterken. Bovendien gebruiken we een gendermainstreaming*-aanpak die ons toelaat om vrouwenrechten en genderrechtvaardigheid in ons werk op te nemen.

We versterken de kracht van mensen: Wij ondersteunen de stemmen en acties van mensen die te maken hebben met armoede of onrechtvaardigheid en werken met diegenen die hiertegen strijden. We gebruiken onze macht en positie als geloofwaardige organisatie om hun stemmen luider te laten klinken.

We werken in woord en daad: We analyseren en informeren, maar werken ook aan concrete oplossingen en brengen die zelf in de praktijk via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie. In onze relaties met de private sector werken we aan de beteugeling van de macht van bedrijven waar die leidt tot armoede en onrechtvaardigheid. Daarbij tonen we ons tactisch flexibel, maar steeds strategisch coherent en kan onze relatie variëren binnen een spectrum van doelwit tot partner. Zo profileren we ons als een geloofwaardige actor in de verandering waarnaar we streven.

We luisteren naar partners en sociale bewegingen en versterken ze: De wereldwijde beweging voor verandering breidt uit en groeit elke dag in kracht, net zoals de diversiteit van actoren. Wij willen meer samenwerken met sociale bewegingen en partners waarvan we de visie en waarden delen. We zullen bescheiden zijn, en klaar om verschillende rollen op te nemen, afhankelijk van de context en van onze partners. We weten wanneer we moeten volgen, wanneer te leiden en wanneer samen met anderen op te staan. We zijn betrouwbaar en gaan lange termijnpartnerschappen en allianties aan, delen onze capaciteiten en leren van anderen.

We werken globaal en lokaal: We zijn deel van een globaal netwerk van onafhankelijke middenveldorganisaties die net als ons vertrekken van lokale verankering. Zo maken we werk van solidariteit en verbinding tussen mensen over grenzen, regio’s en landen heen. We maximaliseren opportuniteiten om verbanden te leggen tussen het lokale, regionale, nationale en globale niveau. Vertrekkend vanuit sterke wortels in België bouwen we wereldwijd allianties met activisten, bewegingen, middenveld, coöperaties en sociale ondernemers.

 

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief