Bescherming tegen misbruik en uitbuiting

Vernieuwd actieplan tegen misbruik en uitbuiting

Oxfam kondigde in februari 2018 als onderdeel van een programma ter versterking van preventie en bescherming een uitgebreid actieplan aan om beschermingsmechanismen sterker te maken in de hele organisatie en wantoestanden uit te roeien. We hebben dit actieplan onlangs vernieuwd. Dit plan ligt aan de basis van onze werking voor de komende twee jaar. Lees ons laatste rapport (ENG) en ontdek welke acties we tot nu toe hebben ondernomen en wat we dit jaar hebben gepland om misbruik verder te voorkomen.

Raadpleeg hier ons vernieuwd rapport (ENG)

Meer details over de uitvoering van het actieplan zijn hier beschikbaar

Integriteitscharter voor de sector in België

Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde hebben een nieuw integriteitscharter ondertekend dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo voor de ngo-sector heeft ingevoerd. Door dat charter te ondertekenen erkennen we integriteit en respect als kernwaarden en verbinden we ons ertoe om een duidelijke integriteitsaanpak te hanteren met concrete maatregelen uit het charter.

Melding en signalering van misbruik

Om ervoor te zorgen dat alle mensen die aan Oxfam verbonden zijn – personeelsleden, vrijwilligers, donateurs, partners en begunstigden – zich veilig voelen, is er een procedure ingevoerd om de melding van incidenten of angsten te vergemakkelijken. Daarbij kan de persoon ervoor kiezen om dat al dan niet anoniem te doen. Via deze procedure kunnen de volgende zaken worden gemeld: vermoedens van diefstal of fraude, niet-naleving van een wettelijke verplichting, gerechtelijke dwaling, gevaar voor de gezondheid en veiligheid van personen, gevaar voor het milieu, opzettelijk verzwijgen van informatie, uitbuiting of grensoverschrijdend seksueel gedrag, misbruik of uitbuiting van minderjarigen…. Deze meldingen kunnen gedaan worden via het online formulier of via e-mail:

Alle meldingen zijn vertrouwelijk en we delen alleen de details met de juiste teamleden om uw klacht te behandelen. U kan ervoor kiezen om anoniem te blijven. In onze privacyverklaring kan u lezen waarop uw informatie zal worden verwerkt.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief