De waarden van Oxfam België

We geloven in een betere toekomst, zonder armoede en ongelijkheid en we plaatsen deze waarden in het hart van al onze activiteiten.

 

Gelijkheid: Wij geloven dat iedereen het recht heeft op gelijke behandeling en op dezelfde rechten en kansen.

Empowerment: We erkennen en versterken eenieders zeggenschap over zijn of haar leven en over beslissingen waar hij of zij de gevolgen van ondervindt.

Solidariteit: We slaan de handen in elkaar, ondersteunen elkaar en werken samen over grenzen heen voor een rechtvaardige een duurzame wereld.

Inclusiviteit: We omarmen diversiteit en waarderen de verschillende perspectieven en bijdragen van alle mensen en gemeenschappen in het gevecht tegen armoede en onrechtvaardigheid.

Aansprakelijkheid: We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties of passiviteit en houden onszelf aansprakelijk ten aanzien van de mensen waarmee en waarvoor we werken.

Moed: We vertellen de waarheid aan wie de macht bezit en ondernemen met volle overtuiging actie voor de doelen die we rechtvaardig achten.

 

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief