Werking van Oxfam-Wereldwinkels

Over bestuur, beleidsorganen en vrijwilligersparticipatie

Zo’n 200 Oxfam-Wereldwinkels zouden niet bestaan zonder de inzet van duizenden vrijwilligers in talrijke lokale groepen. Met je keuze steun je niet alleen onze boeren, maar ook een beweging van meer dan 6.500 vrijwilligers die samen strijden voor eerlijke handel. Elke Oxfam-Wereldwinkel organiseert zijn eigen werking, ondersteund door het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels. De vrijwilligers bepalen mee de koers van de organisatie.

Bedrijf of vzw?

We zijn voortrekker van eerlijke handel in woord en daad. Daarom is Oxfam-Wereldwinkels beide een vzw en een bedrijf.

Oxfam-Wereldwinkels vzw
is een ngo, geruggensteund door een vrijwilligersbeweging. De leden ervan bemannen de wereldwinkels, voeren actie voor eerlijke handel, doen aan lobbywerk, geven vormingen op scholen, …

Oxfam Fair Trade
is een coöperatieve vennootschap (cvba), een bedrijf dus. Het importeert grondstoffen en verkoopt producten aan wereldwinkels en andere bedrijven. De vzw Oxfam-Wereldwinkels staat er aan het roer, want ze is de grootste aandeelhouder. De opbrengst van Oxfam Fair Trade vloeit dan ook terug naar de strijd voor eerlijke handel.

Van lokaal tot nationaal

De organisatie Oxfam-Wereldwinkels vzw bestaat uit een tweehonderdtal lokale groepen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke groep bepaalt autonoom zijn eigen werking: zo hebben alle groepen een eigen bestuur en organiseren ze hun eigen activiteiten.

Ze krijgen daarbij omkadering van het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels in Gent: er zijn gezamenlijke afspraken over de partners waarmee we samenwerken en het productaanbod in de winkels, gezamenlijke nationale campagnemomenten, logistieke ondersteuning, een uitgebreid vormingsaanbod en nog veel meer.

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise, mening en ervaring.

Meld je aan als vrijwilliger

Lokale groepen werken samen op regioniveau. Zo zijn er regionale beleidsvergaderingen waarop de wereldwinkels in elkaars buurt samenkomen, ervaringen uitwisselen en plannen voor de toekomst smeden.

Oxfamilie

Oxfam International is een confederatie van 19 organisaties die samenwerken om duurzame oplossingen te vinden voor armoede en ongelijkheid. Drie leden van de ‘Oxfamilie’ werken vanuit België: Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde en Oxfam-Solidariteit. Samen vormen ze Oxfam-in-België.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief