Wereldwinkel op School

“Een Wereldwinkel op School, dat is een verkoopsstandje tijdens de pauze!” Dacht je dat werkelijk? Wel, denk dan maar snel iets anders. Een Wereldwinkel op School is een sociaal engagement, de leerlingen leren een duurzame onderneming beheren én ondertussen trappen ze lekker lol met vrienden en vriendinnen! Bovendien creëer je draagvlak in de school voor eerlijke handel, en klinkt de eis om de wereldhandelsregels te herschrijven steeds luider. Er zijn al meer dan 200 Wereldwinkels op School! Wordt jullie school er ook een van?

Waar?

In alle secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel.

Wie?

Streef naar een trekkersgroepje van minstens acht leerlingen en twee leerkracht-begeleiders met goesting om zich in te zetten voor eerlijke handel.

Waarom?

 • Omdat de wereldhandel, dé hefboom van mondiale welvaart, totaal van de pot gerukt is:
  • De regels van de wereldhandel zijn vreselijk oneerlijk
  • De huidige wereldhandel is absoluut niet duurzaam
 • Omdat een eerlijke wereldhandel mogelijk is
 • Omdat het belangrijk is dat jongeren hun verontwaardiging delen en gehoord worden
 • Een Wereldwinkel op School voldoet bovendien op een leuke en creatieve manier aan de vakoverschrijdende eindtermen!
Wereldwinkel op School

Hoe starten?

 1. Om de WoS in de steigers te zetten kan de leerkracht-begeleider de lokale wereldwinkel te contacteren. De leerkracht is de contactpersoon voor de lokale winkelwerking en voor het Nationaal Secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels.
 2. Bij aanvang vult deze contactpersoon een gepersonaliseerde online scholenfiche in en actualiseert deze elk jaar. Zo kan Oxfam-Wereldwinkels monitoren en ondersteuning op maat bieden.
 3. Als de scholenfiche is ingevuld, wordt er een startkit naar de wereldwinkel verzonden en kan de Wereldwinkel op School gelanceerd worden. Elke Wereldwinkel op School kan eens om de vier (actieve) jaren een startkit aanvragen. Deze is gratis.

Voorwaarden

Een Wereldwinkel op School-werking start je met de intentie om elk jaar een doorstart te maken, met een jaarlijks leerlingenverloop of met eenzelfde groep leerlingen (van bijvoorbeeld de leerlingenraad). Als het de bedoeling is om een tijdelijke verkoopstand in de steigers te zetten is dat uiteraard ook prima, maar dan spreken we niet van een Wereldwinkel op School. In dat geval volstaat het de lokale wereldwinkel binnen te stappen en te informeren naar de mogelijkheden.

Naast de intentie om een doorstart te maken stimuleren we graag verkoop, actie én educatie.

Een Wereldwinkel op School heeft geen rigide structuur. We vragen niet om x aantal keer per jaar actief te zijn. Dat bepaalt de Wereldwinkel op School zelf.

Een school kan slechts één Wereldwinkel op School hebben of meerdere, als bijvoorbeeld de middenschool een ander pauzemoment kent dan de bovenbouw.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief