COOPASA

  • Société Coopérative Agricole Sêyêyê de l’Agneby
  • Coöperatie geleid door moedige vrouwen die hun mannetje staan in de harde cacaosector
  • COOPASA is een ontwikkelingspartner die we ondersteunen met ons Partnerfonds. Doel is om van COOPASA een gedragen en professionele coöperatie te maken.
Agneby, Ivoorkust

Waarom koos Oxfam voor COOPASA?

  • In onze partnerwerking betrekken we naast sterke professionele coöperaties ook zwakkere coöperaties die de meeste steun nodig hebben en vaak niet op de radar belanden van de meeste (inter)nationale projecten.
  • COOPASA wist met haar enthousiasme en idealisme een grote groep boeren te motiveren om lid te worden. Ze hebben echter nood aan ondersteuning om ook commercieel stand te houden in deze harde sector.
  • De coöperatie wordt geleid door vrouwen (Olga en Joelle) en neemt het ook op voor de rechten van de vrouw. Vrouwen leveren namelijk het meeste werk in een cacaoproducerend gezin, maar het geld wordt beheerd door de man.
  • Ivoorkust is het belangrijkste cacaoproducerende land ter wereld met ongeveer 40% van de cacaoproductie. Toch leven cacaoboeren er structureel in extreme armoede. Dit zorgt ervoor dat boeren geen duurzame perspectieven hebben en leveren kinderen vaak zwaar en gevaarlijk werk. Bovendien wordt meestal geteeld als monocultuur en zorgt de cacaoteelt voor ongecontroleerde ontbossing van het regenwoud.
  • De cacaomarkt wordt gedomineerd door een handvol multinationals en lijkt in Ivoorkust op een slagveld tussen kapitaalkrachige tussenhandelaars en ongeorganiseerde boeren.

Succesvolle samenwerking?

  • We hebben een meerjarenplan met aandacht voor een efficiënte administratie, goed bestuur en interne controle van het bestuur door de leden. Daarnaast helpen we COOPASA met hun plannen om de cacaoteelt te verduurzamen met goede landbouwpraktijken en helpen we hen ook met de diversificatie van het inkomen van hun leden.
  • Werken met een beginnende coöperaties gaat met vallen en opstaan. Toch blijft COOPASA het hoofd recht houden en slaagden ze erin om in het oogstseizoen 2018-2019 hun aankoopvolume cacao te verdubbelen tegenover het jaar ervoor, tot grote blijdschap van hun leden.

Steun de projecten van COOPASA

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief