Coopealnor

  • Vruchtensapcoöperatie uit Rio Real, Brazilië
  • Opgericht in 2007, partner van Oxfam sinds 2007
  • Rechtstreekse aankoop van sinaas- en passievruchtconcentraat
Coopealnor uit Brazilië

Waarom koos Oxfam voor Coopealnor?

  • Coopealnor was van bij haar oprichting een coöperatie die sterk geloofde in het marktpotentieel van fairtradeproducten.
  • De teelt wordt op een duurzame en ecologische wijze verzorgd, waar mogelijk bio; 25% van de leden telen biologisch. Er zijn recent ook 30 ha nieuwe sinaasbomen aangeplant, in omschakeling naar bioteelt.
  • Naast verwerking van sinaas tot concentraat voor export, wordt er ook ingezet op verse sinaasappelen voor de lokale markt en voor scholen.

Succesvolle samenwerking?

  • Oxfam Fair Trade werkte voor de oprichting van Coopealnor reeds samen met de koepelorganisatie Cealnor, die streed om boeren makkelijker toegang tot land te geven. Vandaag is Cealnor vooral bekend voor het promoten van agro-ecologie en het ondersteunen van kleinschalige boeren. In 2007 stichtten ze Coopealnor, een aparte coöperatie die werd opgericht om de commerciële belangen te behartigen.
  • De export bij Coopealnor is sterk gestegen doordat ze nieuwe exportkanalen konden aanboren. Dankzij de hogere export en de bijhorende hogere fairtradepremies hebben de producenten meer kunnen investeren in mechanisatie.
  • Door de klimaatverandering hebben de boeren van Coopealnor vaker te kampen met lange droogteperiodes en verminderde opbrengsten.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief