Manduvira

  • Coöperatie van meer dan 1000 kleinschalige rietsuiker- en sesamboeren
  • Opgericht in 1975 in Arroyos y Esteros
  • Rechtstreekse aankoopvan biosuikerriet en -sesamzaad
Cordillera, Paraguay
Manduvira uit Paraguay

Waarom koos Oxfam voor Manduvira?

  • Om suiker uit Paraguay op de Europese markt te krijgen, moeten hoge invoerheffingen betaald worden (419 euro per ton suiker). Op die manier beschermt Europa haar eigen markt, maar geeft ze de Paraguyaanse producenten geen eerlijke kans.
  • Daarenboven heeft Paraguay geen haven, wat de export (en vermarkting) van hun producten nog veel moeilijker maakt. De suiker/sesam moet langs de Rio Paraguay naar Buenos Aires. Dit bemoeilijkt niet alleen de export, maar daarnaast zorgt de klimaatopwarming ervoor dat de Rio Paraguay de laatste jaren in juli-augustus (het moment voor de export van suiker) vaak té ondiep is, waardoor de zeevrachten er niet op mogen varen.
  • De rietsuiker uit Paraguay kan bijgevolg niet concurreren met de Europese bietsuiker (die vaak sterk gesubsidieerd wordt!), terwijl rietsuiker in het Zuiden efficiënter wordt geproduceerd dan bietsuiker in het Noorden!  Dankzij Oxfam hebben zij een extra én eerlijk afzetkanaal. Tegelijk pakken we het probleem bij de wortel aan: via de politieke instanties. Oneerlijke handel is immers in de eerste plaats een politiek probleem. Wij klagen dit onrecht aan bij de beleidsmakers en versterken zo de roep om verandering vanuit het Zuiden.

Succesvolle samenwerking?

  • Oxfam koopt 8 containers biorietsuiker en 2 containers biosesam per jaar bij Manduvirá.
  • Aanvankelijk verkocht Manduvirá het riet van haar boeren als grondstof aan OTISA, de lokale suikerfabriek. Tot 2002 investeerde de coöperatie hoofdzakelijk in het ondersteunen van de productie van riet. Omdat OTISA vanuit haar monopoliepositie – bij gebrek aan concurrerende suikerfabrieken – de prijs kon opleggen aan de kleinschalige producenten, besloten de boeren van Manduvirá zich beter te organiseren. Dankzij de kracht van het getal slaagden ze erin een prijsverhoging af te dwingen bij OTISA. Dat deed het vertrouwen van de boeren in de coöperatie sterk toenemen.
  • Om minder afhankelijk te zijn van machtige opkopers en de waarde van het suikerriet te maximaliseren voor de boeren, startte Manduvirá in december 2011 met de bouw van een eigen suikerfabriek. In april 2014 kon die officieel geopend worden. Met haar eigen fabriek bespaart de coöperatie nu de kosten van het transport naar de externe fabriek, de huur ervan en is ze minder afhankelijk van de eigenaar van die fabriek. Manduvirá is de eerste coöperatie die in de 21ste eeuw haar eigen fabriek heeft.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief