PARC

 • Palestinian Agricultural Relief Committee
 • Opgericht in 1983, handelspartner sinds 1992
 • Rechtstreekse aankoop van o.a. olijfolie en couscous
Palestijnse gebieden
PARC uit Palestina

Waarom koos Oxfam voor PARC?

 • De Palestijnse boeren hebben het door de bezetting erg moeilijk om hun producten te vermarkten en te exporteren:
  • ze hebben moeilijk toegang tot voorzieningen, zowel arbeid als grondstoffen (bv. de watertoevoer wordt beheerd door Israël)
  • regelmatige tegenwerking van Israëlische settlements
  • Palestina heeft geen zeehaven (meer)
  • veel politieke onzekerheid en onzeker investeringsklimaat
 • Dit alles bemoeilijkt de export enorm en zorgt er ook voor dat de Palestijnse producten veel moeilijker kunnen concurreren op de internationale markten. Oxfam vindt dat de Palestijnse boer absoluut recht heeft tot markttoegang, daarom onze sterke keuze om de heerlijke palestijnse producten aan te kopen en te verkopen.
 • Dochterorganisatie Al Reef verenigt verschillende coöperaties (olijfolie, maftoul, dadels) in de Palestijnse gebieden en ondersteunt hen met de commercialisering van hun producten.

Succesvolle samenwerking?

 • Sinds 1993 koopt Oxfam biologische olijfolie, medjool dadels en maftoul (een soort couscous) in Palestina.
 • Met de fairtradepremie werd in de regio Bani Zeid een eigen verwerkingsfabriek opgezet. De olijven komen hier binnen en worden verwerkt tot heerlijke olie. Drie olijfcoöperaties laten hier inmiddels hun olijven verwerken.
 • Samen met PARC zet Al Reef allerlei kwaliteits- en sociale projecten op in de regio: van onderzoek naar biologische dadeloogst tot een opleidingscentrum voor landbouwingenieurs; vaak kinderen van de boeren.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief