Hoe doet Oxfam-Wereldwinkels aan beleidswerk?

Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling, maar enkel wanneer alle producenten een eerlijke kans krijgen op de internationale markt. Via beleids- en studiewerk verhogen we de publieke druk om rechtvaardige, duurzame handel hoger op de politieke agenda te zetten. We pleiten voor betere wetgeving rond machtsconcentratie, oneerlijke handelspraktijken (UTP), mensenrechten (HRDD) en duurzame landbouw. Zo kunnen meer mensen de vruchten van handel plukken. Daarnaast helpen we producenten om zich te verenigen in drukkingsgroepen en hun eerlijke kans op te eisen.

Wat doet het beleids- en expertisecentrum van Oxfam-Wereldwinkels?

  • Partnerwerking:
    We versterken producentenorganisaties zodat ze hun eerlijke kans kunnen opeisen.
  • Studiewerk:
    We schrijven en analyseren studies en rapporten rond expertisethema’s zoals uitbuiting in de voedselketens, machtsconcentratie, duurzame landbouw, etc.
  • Lobby:
    We communiceren gericht met instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.

Handel als hefboom voor duurzame ontwikkeling

Nooit eerder hadden zoveel mensen toegang tot zulke goede gezondheidszorg, voedsel, technologie, scholing en welvaart. Dit hebben we te danken aan de indrukwekkende economische groei, mede aangezwengeld door de globalisering. Er lijken geen grenzen meer te bestaan voor producenten dankzij de grote, globale markt en de vrije handel kan van iedereen welvarende burgers maken die een menswaardig inkomen verdienen.

Toch blijft armoede wel degelijk een groot probleem, hebben er nog steeds meer dan 800 miljoen mensen honger en is de ongelijkheid enorm groot.

Er schort iets aan de manier waarop handel werkt. Heel wat opkopers en verwerkers streven naar zoveel mogelijk winst en zo laag mogelijke kosten. Ze geven kleine producenten (en arbeiders) geen eerlijke vergoeding voor hun werk en houden geen rekening met hun gezondheid, rechten en leefmilieu.

De macht van opkopers, verwerkers en distributeurs over de boeren is groot. Vandaag komt driekwart van de voeding in de wereld op de markt via minder dan vijfhonderd bedrijven. Mega-mergers in de sectoren van zaden, meststoffen, agro-chemicaliën, biotechnologie en machinebouw zorgen voor machtsconcentratie, waardoor het steeds moeilijker wordt om op een onafhankelijke manier aan landbouw te doen. De grote, machtige bedrijven bepalen de voorwaarden en de prijzen.

Voorbeeld: toeleveringsketen van cacao

Chocolade is big business. Maar cacao, het hoofdingrediënt, groeit enkel rond de evenaar. Cacaoboeren in landen als Ivoorkust en Ghana hebben dus goud in handen. Toch zijn kinderarbeid, ontbossing en extreme armoede hardnekkige uitdagingen bij de productie van cacao.

Toch kan je ongelijkheid vermijden. Het is een politieke keuze. Je kan concrete stappen nemen om ongelijkheid te verminderen. Door een eerlijkere belastingheffing op rijkdom kan wereldwijd voldoende geld worden ingezameld om ervoor te zorgen dat elk kind naar school gaat. En dat niemand failliet gaat door de kosten van de medische behandeling van zijn of haar familie.
Oxfam-International

Verenigen in coöperaties

Tegenover grote opkopers en verwerkers staan kleine producenten machteloos, zowel economisch als politiek. Door zich te organiseren, kunnen boeren meer gedaan krijgen dan ze alleen ooit zouden kunnen. Verenigd in coöperaties delen ze risico’s, verbeteren ze hun onderhandelingspositie en kunnen ze investeren in sociale projecten.

We ondersteunen onze producenten, soms kleine, fragiele coöperaties, bij het opstellen van businessplannen en het verbeteren van de kwaliteit van hun producten. En we investeren in opleidingen op het vlak van organisatie management. Daarbij houden we de 10 principes van Fair Trade in het achterhoofd.

Tegelijkertijd vragen we om juridische kaders om producenten te beschermen en procedures om hun rechten af te dwingen.

Naar een alternatief handelsbeleid

Bedrijven en overheden hebben de sleutels in handen van een eerlijk en transparant handelssysteem. Maar de overheid speelt de bal door naar de bedrijven en die nemen hun verantwoordelijkheid niet vrijwillig op. Daarom verhogen we via beleids- en studiewerk de publieke druk om rechtvaardige, duurzame handel hoger op de politieke agenda te zetten. We pleiten voor afdwingbare regels die bedrijven verplichten mensenrechten en milieu te respecteren.

Dit doen we door actief te lobbyen. We communiceren gericht met instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. In onze communicatie verwijzen we naar studies en rapporten zoals de Cacaobarometer en Behind The Barcodes. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief