Ecookim

  • Enterprise Co-opérative Kimbè
  • Unie van 23 coöperaties die de krachten bundelen om zelf hun cacao en cashewnoten te exporteren
  • Ondersteunt meer dan 11.000 leden in goede landbouwtechnieken, professioneel beheer en sociale investeringen
Ecookim

Waarom koos Oxfam voor Ecookim?

  • De cacaomarkt wordt gedomineerd door een handvol multinationals en lijkt in Ivoorkust op een slagveld tussen kapitaalkrachige tussenhandelaars en ongeorganiseerde boeren. Net daar moeten we als Oxfam aanwezig zijn om te werken aan duurzame oplossingen. Daarom hadden we een betrouwbare partner nodig.
  • Ivoorkust is het belangrijkste cacaoproducerende land ter wereld met ongeveer 40% van de cacaoproductie. Toch leven cacaoboeren er structureel in extreme armoede. Dit zorgt ervoor dat boeren geen duurzame perspectieven hebben en leveren kinderen vaak zwaar en gevaarlijk werk. Bovendien wordt meestal geteeld als monocultuur en zorgt de cacaoteelt voor ongecontroleerde ontbossing van het regenwoud.
  • ECOOKIM slaagde erin de krachten van 23 coöperaties te bundelen en zelf hun cacao te exporteren. Daarmee zijn ze in Ivoorkust  jammer genoeg nog steeds een uitzondering. De meeste coöperaties worden uit elkaar gespeeld door handige tussenhandelaars en het machtsmonopolie van de cacao multinationals. Door samen een groot volume cacaobonen te verhandelen, hebben ze weldegelijk iets te zeggen aan de onderhandelingstafel met de bedrijven.

Succesvolle samenwerking?

  • Sinds 2016 levert ECOOKIM de cacao voor onze Ivoorkust origine chocolade en ook van onze chocopasta.
  • ECOOKIM wist een uitgebreide databank samen te stellen met gegevens over haar leden, samen met gedetailleerd kaartmateriaal. Dit laat hen toe de precieze ondersteuning te geven aan haar leden waar en wanneer nodig, zowel op het vlak van productie, sociale investeringen (scholen, waterpompen, vrouwenemancipatie, …) als op milieuvlak (overschakeling naar bio, bescherming van bossen).
  • Het succes van ECOOKIM zorgt ervoor dat heel wat coöperaties staan aan te schuiven om ook lid te worden. Daarnaast inspireren ze ook andere coöperaties om de krachten te bundelen en samen cacao te exporteren. Een unicum!
  • Canaan, een kleine lidcoöperatie van ECOOKIM krijgt een extra, flexibele Oxfam-premie bovenop de fairtrademinimumprijs en -premie. Ze engageren zich om die te investeren in duurzame landbouwmaatregelen, in andere inkomstmogelijkheden dan cacao, in onderwijs, in vrouwenemancipatie en nog meer toekomstgerichte ingrepen. Dit maakt deel uit van het Bite to Fight-project om de kloof naar een leefbaar inkomen te overbruggen.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief